Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

www.csiriboo.hu 

 

Bevezető információk

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) a Csiriboo.hu Családi Kívánságlista által kínált termékek elektronikus felületen keresztüli használatára vonatkozik.

Mit jelent az általános szerződési feltétel pontosan?

Általános szerződési feltételnek minősül azon szerződési feltétel, amelyet alkalmazója (a szolgáltató)  több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (a továbbiakban: „Fogyasztó”) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78§ (1) bekezdése alapján az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta.

A Csiriboo.hu online szolgáltatásának  igénybevételével a Fogyasztó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat.

A szolgáltató az alkalmazott a jelen ÁSZF-t teszi közzé és megismerhetővé, amelynek kifejezett elfogadása a Csiriboo.hu-n keresztül vásárolni szándékozó személyek részéről a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

A szerződés nyelve magyar.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításáról

A Csiriboo.hu szerződőtt Partnerei fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a jelen tájékoztatási célból készült ÁSZF rendelkezéseitől eltérő módon – a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban – bármely időpontban egyoldalúan más ÁSZF alapján járjanak el, illetve ÁSZF-üket módosítsák.

Ezért kérjük, hogy a termék, vagy szolgáltatás megrendelésekor mindig tájékozódjon a szolgáltatónál/gyártónál/forgalmazónál elérhető ÁSZF-ek tartalmáról az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében!

A Csiriboo.hu fenntartja a jogot továbbá, hogy egyoldalú döntésével – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon – bármely időpontban, bármilyen módosítást hajtson végre a Webáruházon (külső megjelenés, és belső- szolgáltatási- tartalmi elemek, stb.), illetve, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Csiriboo.hu-n haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Felhasználót elektronikus úton és az ÁSZF módosítást követő első belépéskor tájékoztatni. Amennyiben a Felhasználó az adott módosítást nem fogadja el, az alkalmazást továbbra nem használhatja. Az összegyűjtött adatait, linkjeit kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették az Szolgáltató csiriboo.hu-n és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató adatai

Név: Szalkai Zsófia E.V.

Székhely: 9171, Győrújfalu Kölcsey Ferenc utca 14/A

Nyilvántartási szám: 55496933

Adószám: 56808997-1-28

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, melyre a jelen ÁSZF  hatálya kiterjed: www.Csiriboo.hu

 

  1. A szolgáltatás áttekintése

A Csiriboo.hu egy nem webshopként működő szolgáltatás, ugyanis a vásárlásokat  minden esetben egy harmadik fél webshopjában lehet megtenni. A Csiriboo.hu oldal különböző webshopok ajánlatait gyűjti egybe, illetve lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy ők gyűjtsék össze a számukra megfelelő termékek listáját. Ezen termékek bármilyen partneri webshopból érkezhetnek. A Csiriboo.hu a más webshopokkal történtő közvetlen  kapcsolódásban nyújt technológiai segítséget, hogy a legkülönfélébb termékek és szolgáltatások egy helyen váljanak elérhetővé.

A vásárlási listára felvett információkat a rendszer a link felvételekor kéri le, így a termék-oldalakon történő változásokat nem követi le azonnal az oldal tartalmát.

Fontos kiemelni, hogy a megjelent információk nem feltétlenül egyeznek meg a a gyártó/forgalmzó termékoldalán megjelenő legfrissebb információkkal!

Az “Ajándékötletek” szolgáltatásban Partnerek termékeit mutatja be a Szolgáltató a Felhasználóknak, melyek lehetséges vásárlás tárgyai lehetnek..

A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a Csiriboo.hu-n megjelenő termékajánlatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre, de nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő vállalkozások által megjelenített információk, termékek minősége vagy szolgáltatásai színvonaláért.

 

2. Felhasználó/ Megtekintő

Bármely természetes vagy jogi személy, aki regisztráció útján kívánja használni a Szolgáltató termékét.

Ki minősül “Felhasználónak”?

A Felhasználó az, aki a vásárlási listát összeállítja.

Ki minősül “Megtekintőnek”?

Megtekintő az, akivel megosztják a vásárlási listát. A Megtekintő egy személyben lehet Felhasználó is.

Ki minősül a Csiriboo.hu szerződött Partnerének?

A Csiriboo.hu szerződött parnterének minősül minden olyan szolgáltató, amely a csiriboo.hu ajánlásával terméket, vagy szolgáltatást értékesít a csiriboo.hu szolgáltatását igénybevevő Megtekintő ügyfélnek.

 

3.1. Regisztráció

A “Felhasználók” esetében: A regisztrációs felületen (www.Csiriboo.hu szerződőtt Partnere oldalon a „Regisztráció” gomb megnyomásával továbbirányítjuk az app.Csiriboo.hu szerződőtt Partnere oldalra) a Felhasználó a neve és e-mail címe, illetve egy jelszó megadásával új felhasználói fiók készíthető. A Felhasználó opcionálisan Facebook és Google fiókjával is regisztrálhat. Ennek során az említett platformokra való regisztráció során megadott e-mail címet kéri le a rendszer.

 

A “Megtekintők” esetében: A Felhasználó által kiválasztott termékek és szolgáltatások a Megtekintők számára hozzáférhetővé válnak és ez alapján vásárlás kezdeményezhetnek.

Lehetséges hogy egy Felhasználó mint Felhasználó és mint Megtekintő is igénybe veszi a szolgáltatást, illetve a Megtekintő is lehet Felhasználó.

A regisztrációhoz minden esetében szükséges, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése. Ezeket a kapcsolódó jelölőnégyzetek kipipálásával fogadhatja el.

A regisztráció során, vagy azt követően feliratkozhat a Hírlevélre. A feliratkozás önkéntes és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételek vonatkoznak rá.

A regisztráció és a webes alkalmazás használata ingyenes és korlátlan.

 

3.2. Kívánságlista létrehozása

A regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van tetszőleges számú ajándéklistát létrehozni. A ,,Kívánságlisták” menüpontban a „Lista létrehozása” menüpont  tetszőleges számú termék rögzítését teszi lehetővé a bármilyen webshop termékoldalának URL-je segítségéve. A listához az “Ajándékötletek” menüpont termékajánlatai is kapcsolhatók. Ezen listákat tetszőleges számú Felhasználóval link vagy e-mailes meghívás segítségével lehet megosztani.

3.3. Kívánság felvétele a listára

A Kívánságlistára tetszőleges számú terméket vehet fel az „Ajándék hozzáadása” menüpont segítségével. A kívánság felvétele 3 módon történhet: a kívánt termék linkjének (bármilyen webshop termékoldalának URL-je) bemásolásával, a kívánt termék részleteinek a manuális kitöltésével, illetve az alkalmazásban található ajándékötletek közüil felvétellel.

Az “Ajándékötletek” között megtalálható termékek forgalmazói üzleti kapcsolatban állnak a kívánságlista üzemelőivel. A külső linkről érkező termékek forgalmazói nem állnak kapcsolatban az üzemelővel és ezek a listára felvett termékek a Felhasználó által választott oldalakról származnak, ezen linkek tartalmáért a csiriboo.hu nem vállal felelősséget.

A Kívánságlista megosztásával az összes, az adott listára felvett termék megosztásra kerül azokkal a személyekkel (ld. “ Megtekintők”) akik ezt  e-mail vagy link használatával megkapják. A Felhasználó által tett változtatások során frissül a Megtekintők számára elérhető lista is.  Azon termékek, amelyeknél a listát megtekintő személy a „Megvásárolom” gombot megnyomta, azok először Foglalva” státusszal a többi megtekintő számára nem megvásárolhatóvá válnak.

Miután visszajelzés érkezett a megvásárlásról, a termék „Megvásárolva” státusszal nem megvásárolhatóként jelenik meg a többi megtekintő számára. Foglalás után a vásárlást megerősítő visszajelzés hiányában a termék 5 nap múlva újra elérhetőként jelenik meg. A lista készítője is követheti ezeket a jelzéseket.

 

3.4. A Kívánságlisták láthatósága, megosztás

A Felhasználó által készített listákat meg tudja osztani azokkal, akik ajándékot terveznek vásárolni a család számára (Megtekintők). A listába belépve a fiók tulajdonosa, a Felhasználó „Megosztás” menüpont alatt tudja lekérni a megosztáshoz szükséges linket. Megosztáskor az összes, az adott listára felvett termék megosztásra kerül azokkal a személyekkel akiknek az e-mailen vagy link használatával elküldésre került. A link birtokában bárki megtekintheti az aktuális kívánságlistát, viszont a megtekintéshez regisztráció szükséges. A lista megosztását vissza lehet vonni, ez esetben az összes Megtekintő számára elérhetenné válik addig, ameddig a lista tulajdonosa újra elérhetővé nem teszi.

A kívánságlistákat a Felhasználón, és a Megtekintőkön kívül még a Szolgáltató látja. Az ott megosztott adatokat a Szolgáltató csak a működéshez szükséges mértékben tekinti meg és nem módosíthatja, kivéve ha törvényi előírást sértő tartalom kerül megosztásra. A terméklinkek összegyűjtése által keletkezett közvetett információkat nem elemzünk és nem osztjuk meg harmadik féllel. Ezen információk összegyűjtése és megosztása a Felhasználó önkéntes döntése és felelőssége.

Ha a Szolgáltató által fenntartott oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a Felhasználó által közzétett tartalmat eltávolítja, amennyiben tudomására jut. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket töltenek fel a Felhasználók. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Felhasználó viseli.

3.5. Kívánság törlése a listáról

A listákra felkerült elemek, termékek a listát készítő Felhasználó által törölhetőek. A „Részletek” menüpont alatt található „Törlés” gombbal az elem törlődik a listáról. Ez a törlés vonatkozik a Megtekintők (akikkel megosztották) számára megjelenített listára is, azaz a Felhasználó által tett változtatások során frissül a Megtekintők számára elérhető lista is. A rendszer a kitörölt adatokat archiválva megőrzi, az esetleges reklamációk és jogi követelések bizonyítása érdekében. Ezek végleges törlését az info@Csiriboo.hu szerződőtt Partnere címen lehet kérvényezni és a Szolgáltató köteles 30 napon belül eleget tenni a kérésnek.

 

3.6. A listák törlése

A listák törlése a listába belépve a ceruza ikon (Lista szerkesztése) segítségével tehető meg, az ott felugró ablakban a „Törlés” gomb megnyomásával. A lista a törlés megerősítését követően törlésre kerül, azaz a Felhasználó és minden Megtekintő számára elérhetetlenné válik. A rendszer a kitörölt adatokat archiválva megőrzi, ezek végleges törlését az info@Csiriboo.hu szerződőtt Partnere címen lehet kérvényezni és a Szolgáltató köteles 30 napon belül eleget tenni a kérésnek.

 

3.7. Megtekintő regisztráció

A listák link vagy e-mail cím segítségével megoszthatóak, ezeknek a megtekintéséhez viszont regisztráció szükséges. A regisztráció azért szükséges, hogy tételek foglalása esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot a Megtekintővel és visszajelzést kérhessünk arról, hogy megtörtént-e a vásárlás, máskülönben a foglalást 5 napon belül töröljük (lásd “Kívánságelem foglalása/megvásárlása” fejezet). A regisztráció után Megtekintő szerepben hozzáférnek a rokonok, barátok, ismerősök a megosztott listához, annak változásait (új kívánságok hozzáadása, kívánságok törlése, megvásárlásra/foglalásra került termék státusza) követhetik. A Megtekintő számára a lista elemei nem szerkeszthetőek, új elemeket nem tud felvenni rá, mindösszesen a termékek részleteit tudja megnézni (“Részletek” gomb), illetve foglalást/megvásárlást tud jelezni a „Megvásárolom” gomb segítségével.

 

3.8. Kívánságelem foglalása/ megvásárlása

A Megtekintők számára a kívánságlista nem szerkeszthető, mindösszesen a termékek részleteit tudja megnézni, illetve foglalást/megvásárlást tud jelezni a „Megvásárolom” gomb segítségével.

A „Megvásárolom” gomb megnyomásával elérhetővé válik számukra a kereskedő termékoldalához vezető linkje, ahol a vásárlást meg tudja tenni. A „Megvásárolom” gomb megnyomása nem jelent vásárlást és semmilyen szerződéses elköteleződést, mindössze annyit jelez vele, hogy a listának azt a bizonyos elemét szeretné foglalt/megvásárolt státuszba helyezni. A vásárlás minden esetben egy harmadik félnél valósul meg, a Csiriboo oldal nem működik kereskedelmi egységként a tranzakció során.

A „Megvásárolom” gomb megnyomása után az oldal továbbirányít a kereskedő felületére, s ott vásárolni lehet. Ezután az elem a lista tulajdonosa és a többi megtekintő számára is “Foglalva” státuszra változik.  A „Megvásárolom” gomb megnyomása után 1 órával automatikus e-mailt kap a Megtekintő, amelyben visszajelezheti, hogy megtörtént-e a vásárlás.

Amennyiben megtörtént a vásárlás kérjük a „Igen, beszereztem” gomb megnyomását az e-mailben. Ezután a lista tulajdonosa és a többi megtekintő számára is „megvásárolt” státuszra változik.

Amennyiben meggondolta magát a választott termékkel kapcsolatban, a „Nem, meggondoltam magam”, így a foglalás visszavonásra kerül. A foglalás visszavonásának másik módja a listán a „foglalt” státuszú elemnél a „foglalás visszavonása” gomb megnyomása.

A „Nem, de most megvásárolom” opció pedig az alkalmazáshoz irányít, a szóban forgó termék adatlapjához, ahonnan meg lehet nyitni a vásárlási felületet.

Amennyiben 5 napon belül nem érkezik visszajelzés a befoglalt termék megvásárlásáról, abban az esetben a foglalást automatikusan visszavonásra kerül és a lista tulajdonosánál és a többi megtekintőnél is újra elérhető kívánságként fog megjelenni.

3.9. Ajándékötletek

Az alkalmazáson belül ajándékötleteket találhatnak a Felhasználók. Ezeket a termékeket vagy az „Ajándékötletek” menüpontban, vagy egy konkrét listába belépve az „Ajándék felvétele” menüpontban az „Ajándékötletek” alpontban lehet felvenni.

3.10. Ajándékötletek script

Az „Ajándékötletek” menüpontban található termékeket Csiriboo-val partneri szerződésben álló kereskedők és készítők teszik közzé. A vásárlások realizálásának ellenőrzésére – amennyiben Partner termék kerül kiválasztásra – a „Megvásárolom” gomb megnyomása után, az oldal automatikusan egy információt tárol a cookie (sütik) között a Felhasználó böngészőjében, amelynek segítségével a fizetési felületen egy – a vásárló számára nem látható – rövid kód üzenetet illeszt be a vásárlás megjegyzés rovatába, melynek segítségével a Csiriboo-tól érkezett vásárlás visszakövethetővé válik.

3.11. Ajándékötletek jutalék

Az „Ajándékötletek” menüpontban található termékeket Csiriboo-val partneri szerződésben álló kereskedők és készítők teszik közzé. A Csiriboo-tól érkezett vásárlások után a partnerek jutalékot fizetnek az alkalmazás üzemeltetője számára. A Szolgáltató belső hirdetésekben illetve a Megtekintők számára kiemelésekben promotálja a Partnerek termékeit. A termékek kiválasztását szűrők (tanúsítványok megléte, jó minőségű, környezettudatos termékek) segítségével teszi meg az Üzemeltető, illetve felülvizsgálja az együttműködést, ezért ha bármilyen probléma merülne fel a Partnercégekkel vagy termékeikkel kapcsolatban kérjük jelezze az info@Csiriboo.hu e-mail címen. A partnerek mulasztásaiért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

3.12. A Szerződés létrejötte

A Felhasználó és Megtekintő a regisztrációval elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, és ezzel jelzi felhasználási szándékát a Szolgáltató felé, az ÁSZF tehát aláírás nélkül is érvényes. A regisztráció fizetési kötelezettséget nem von maga után, mivel a felhasználás korlátlan és ingyenes.

A regisztrációhoz a Felhasználó részéről pontos e-mail cím megadása szükséges, melynek megerősítését kérjük az első felhasználás előtt. A Szolgáltató nem felelős Felhasználó által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult, vagy nem teljesült szolgáltatás ismételt biztosításáért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért.

 

3.13. A szolgáltatás igénybevételének befejezése

A Felhasználónak jogában áll felhasználói fiókját megszüntetni. Az alkalmazáson belül a Fiók beállításai menüpont alatt megtalálható „Fiókom törlése” opció megnyomásával lehet törölni. Ennek elfogadásával törlésre kerül a felhasználói fiók, a hozzá kapcsolódó kívánságlisták és a megosztás során megadott e-mail címek. Ha egy listát megosztott korábban és ezt követően a másik fél regisztrált, az ő regisztrációja nem törlődik, viszont a korábban megosztott lista, mely a törölt fiókhoz tartozik, eltűnik a másik oldalon is.

A Hírlevél feliratkozás esetén a fiók törlése nem jár automatikusan a hírlevélről leiratkozással, ezt a hírlevél alján található “Leiratkozom” gomb segítségével lehet kérni.

A fiók törlését követően az Üzemeltető 14 nap múlva a rendszerben tárolt adatokat véglegesen törli, így 14 nappal a törlés után a fiók nem visszaállítható. A törlés utáni 10 napon belül a visszaállítást az info@Csiriboo.hu e-mail címen lehet kérni.

 

4. Felelősségi rendelkezések

Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan technikai működési hiba okán lépnek fel, amely meggátolja a Felhasználót abban, hogy csatlakozzon az általunk üzemeltetett weboldalra és annak szolgáltatását használja. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a Felhasználónál keletkezett károkért.

A Szolgáltató az alkalmazásban található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el, az Ajándékötletek menüpontban megjelenő termékeket a webshopok tulajdonosai, munkatársai töltik fel és ezen információk megbízhatóságáért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni, viszont ha egy esetleges probléma jelzésre kerül a Szolgáltató felé a Partner által közölt információ felülvizsgálatra kerülhet, de erre a Szolgáltató nem kötelezhető.

A Felhasználó a Csiriboo.hu-t kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Csiriboo.hu mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Csiriboo.hu használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Csiriboo.hu használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Csiriboo.hu használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Csiriboo.hu-n kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

 

5. Szerzői jogok

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Csiriboo.hu teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a cég írásos hozzájárulása nélkül. Mindezen rendelkezések megsértése polgári és/vagy büntetőjogi   eljárást vonhat maga után.

6. Kommunikáció és ügyfélszolgálat

Felek általánosságban az e-mailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató által használt elektronikus posta cím: info@Csiriboo.hu. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az email forgalom biztosításáért, valamint a Felhasználó, illetve a Partner részére megküldött, de meg nem érkezett emailekből eredő kárért.

A Szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett oldalak, aloldalak felépítését, struktúráját, egyoldalúan, külön értesítés nélkül megváltoztatni, egyes funkciókat áthelyezni, kiemelni.

Mivel a Csiriboo.hu az online térben kizárólag vásárlási listák összeállítását teszi lehetővé, ezért csupán a konkrét termék, vagy szolgáltatás promóciójában vesz részt. A termék és/vagy szolgáltatás értékesítése közvetlenül a Fogyasztó és az online vásárlási programba bekapcsolódott Partner között jön létre. 

Mindezek okán a vásárlással kapcsolatos fogyasztói igény, reklamáció közvetlenül a Partner cégen/vállalkozáson  keresztül, vagy azzal szemben  érvényesíthető. 

A Csiriboo.hu csapata mindent megtesz azért, hogy az ön vásárlási élménye kifogástalan legyen, ugyanakkor a Partner cégek üzleti magatartásáért nem vállalhat felelősséget. Az alábbiakban közzétett kellékszavatossági, jótállási és termékszavatossági tájékoztató segít önnek eligazodni abban, hogy esetleges igényét megfelelő tájékoztatás alapján tehesse meg a Partnercég irányába.

Szavatossági igényekkel kapcsolatos tájékoztatás (jelen tájékoztató az nfh.hu tartalmának felhasználásával készült)

A szavatosságot szabályozó rendelkezések akkor alkalmazandók, ha  ön a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül. Fogyasztó az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hibás teljesítés

A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél  hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis, tehát érvénytelen az a kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

A hibás teljesítési vélelem fogalma azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából fontos körülmény.

A Fogyasztó  a Csiriboo.hu szerződőtt Partnere hibás teljesítése esetén a Csiriboo.hu -val szemben kellékszavatossági igényt nem  érvényesíthet. A Csiriboo.hu mivel terméket nem értékesít, ezért a  hibás teljesítésből eredő igényeket sem tudja teljesíteni. Ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek (Ptk. 6:157§ (1) bek.) a fogyasztó ezen igényvel közvetlenül a Termék(ek)et értékesítő partnerhez fordulhat.  A Csiriboo.hu kellékszavatossága ezért termékhibákért sem áll fenn, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

A Fogyasztó kellékszavatossági igényével tehát közvetlenül az értékesítő partnerhez fordulhat és vele szemben érvényesítheti. A fogyasztói szerződés alapján a kellékszavatossági igény elélülési ideje a Csiriboo.hu szerződőtt Partnerének teljesítésétől számított 2 (kettő) év. Elévülési idő elteltét követően kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

Termékszavatosság

A termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért.

Az eladó a jótállással azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és

a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként – jól felfogott piaci érdekből – kerül sor.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez a termék árától függően 1, 2 vagy 3 év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél)  kötelezettségének a jogosult (vevő) felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jogosult (vevő) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Csiriboo.hu szerződőtt Partnerét terhelik.

Igények érvényesítése

A Fogyasztó Csiriboo.hu szerződőtt Partnere által forgalmazott termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igények érvényesítését foglalt szabályokkal összhangban, vagy postai megkeresés esetén a  Partner postacímén, illetve elektronikus úton (e-mailen), illetve telefonon teheti meg.

FONTOS! A termékre vonatkozó jótállási feltételekről a Fogyasztó a termékhez mellékelt dokumentumokból is tájékozódhat. Ha bármely okból nem rendelkezik a Fogyasztó ezekkel a dokumentumokkal, akkor a jelen pontban foglalt elérhetőségeken és módon fordulhat bővebb információért a Csiriboo.hu szerződőtt Partneréhez.

 

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés, számlázás

A termék vételárának megfizetése a Fogyasztó választása szerint történhet banki utalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Csiriboo.hu szerződőtt Partnere fenntarthatja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előzetesen teljesítendő pénzügyi teljesítést (előre utalást) kérjen, amelyre vonatkozó információt a Csiriboo.hu-n előzetesen nem feltétlenül közöl a Fogyasztóval.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

12.1. Panaszügyintézés

A Csiriboo.hu szolgáltatásával kapcsolatos vásárlói/fogyasztói panaszait a megadott elérhetőségeken terjeszthetik elő.

A Csiriboo.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

A panasz elutasítása esetén a Csiriboo.hu az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Fogyasztó a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Fogyasztót. A Ptk. alapján fogyasztónak minősülő Fogyasztó tájékoztatása tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Csiriboo.hu a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A fogyasztó jogérvényesítési lehetőségek bemutatása

Amennyiben a Csiriboo.hu szerződőtt Partnere és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita az egyeztetések/ tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei itt: link

 

Amennyiben külföldi céggel szemben merül fel fogyasztói panasza, az Európai Fogyasztói Központ segít Önnek a panasz megoldásában. A Központ a más EU-s országban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozással szemben érdemi szakmai panaszkezelési segítséget nyújt, más külföldi országban székhellyel rendelkező cég esetén pedig tájékoztatást ad a lehetséges megoldási lehetőségekről és fórumokról.

Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

Postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.), e-mailen (info@magyarefk.hu), valamint, telefonon a 06-1-896-77-47-es számon.

Európai Fogyasztó Központ további  elérhetőségei itt: link.

 

Adatvédelem

A csiriboo.hu adatvédelmi tájékoztatóját a következő link megnyitásával érheti el: Adatvédelmi tájékoztató

 

Felhasznált jogszabályok

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról,

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.,

a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet

az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelete – ld  ún. online vitarendezési platform

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb, kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

 

Kelt: 2022. március 27.

A jelen dokumentum ebben a formájában  érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét!  Jó és hasznos felhasználást kívánunk!

A Csiriboo csapata